Energijos valdymas

UAB "AUSGA" energetikos srities darbai:

 • 400/110/10kV transformatorių, autotransformatorių ir šunto reaktorių monitoringo sistemų montavimo ir paleidimo-derinimo darbai, įskaitant relinės apsaugos sistemų, automatikos ir valdymo sistemų, nuotolinio ryšio (telekomunikacijų), SCADA sistemos įrengimą, paleidimą ir įvedimą į eksploataciją, Užsakovo personalo apmokymas;

 • Elektros variklių ir generatorių didesnės kaip 1 MW galios eksploatavimo darbai.

 • Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos eksploatavimo darbai.

 • Elektros perdavimo linijų iki 400 kV įtampos remonto darbai.

 • Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos remonto darbai.

 

 • Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos bandymo darbai.

 • Elektros skirstyklų ir pastočių iki 400 kV įtampos technologinio valdymo ir techninės priežiūros darbai.

 • Elektros tinklo iki 400 kV įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai.

 • Elektros tinklo iki 400 kV įtampos statybinės dalies remonto darbai.

 • Specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimo darbai.

 • Elektros instaliacijos iki 1000 V eksploatavimo darbai. 

 • Pastočių maitinimo ir oro padavimo siurblių valdymo sistemų, sujungimų kintamojo greičio ir su juo susijusių relinės apsaugos įrenginių ir automatikos montavimo, derinimo ir bandymo darbai.
Sukaupta patirtis, gilus rinkos išmanymas ir darbas remiantis Kokybės vadybos sistemos (ISO 9001:2008), Aplinkosaugos vadybos (ISO 14001:2004) ir Darbo saugos ir sveikatos apsaugos kokybės vadybos sistemos (OHSAS 18001:2007) reikalavimais leidžia mums tiekti aukštos kokybės paslaugas. 
 
UAB „AUSGA“ veikla yra atestuota Statybos Produkcijos Sertifikavimo Centru (SPSC) ir Valstybinės Energetikos Inspekcijos atestatais.

Susisiekite su mumis:

SIŲSKITE SAVO KLAUSIMUS MUMS

Oficialiai atstovaujame šias kompanijas: